Tag: tiêu chí đánh giá in catalogue

Những tiêu chí để đánh giá việc in catalogue chuẩn hay không

Catalogue là phương tiện, tài liệu để giới thiệu danh mục sản phẩm dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp. In catalogue được in ấn dưới dạng một cuốn sách, chứa đầy đủ các thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ giúp khách hàng nắm rõ thông tin cũng như thuyết phục […]