Tag: thủ thuật in catalogue

Thủ thuật in catalogue cơ bản bạn cần biết

In catalogue là quá trình bố trí sắp đặt các thành phần văn bản, hình ảnh. Bố cục tốt sẽ truyền tải được thông điệp kinh doanh đến đối tượng khách hàng hiệu quả nhất. Nếu bạn không xác định được vấn đề về hình ảnh màu sắc, font chữ phù hợp có thể sẽ […]