Tag: thiết kế tờ gấp

Thiết kế và in tờ gấp độc đáo tại Hà Nội

Tờ gấp là phương pháp quảng bá thông tin tới mọi người một cách đơn giản nhất mà vẫn mang đầy đủ sự hiệu quả. Người ta thường sử dụng tờ gấp để phát trực tiếp cho đối tượng tiếp nhận hỗ trợ các đại lý trong việc giới thiệu chi tiết các chương trình […]