Tag: quy trình đặt In catalogue

Những bước lưu ý quan trọng trong quy trình đặt in Catalogue mà bạn nên biết

Catalogue là ấn phẩm được đặt in rất nhiều và là dịch vụ có doanh số cao nhất tại Nguyễn Kim. Tuy nhiên, để có thể hoàn thiện được đơn hàng thì phải trải qua rất nhiều các quy trình khác nhau mới có thể chốt Market và tiến hành in sản phẩm cho khách […]