Tag: mẫu thiết kế catalogue xây dựng

Các quy chuẩn trong thiết kế Catalogue Xây dựng, nội thất

Các sản phẩm như xây dựng hay nội thất đều cần những khoảng không gian rộng lớn để trưng bày sản phẩm. Thế nên việc thiết kế một cuốn Catalogue để trình bày và giới thiệu khách hàng như một bài giải vô cùng hiệu quả và mang tính thương hiệu cao. Về sản phẩm […]