Tag: lưu ý trong thiết kế in Catalogue

Những lưu ý trong thiết kế mẫu in Catalogue chuyên nghiệp

Việc có một quy chuẩn trong thiết kế Catalogue là điều vô cùng cần thiết đối với ấn phẩm trình bày này. Chính vì thế, các công ty doanh nghiệp đề có những quy định chung trong thiết kế Catalogue để khi in ra có một ấn phẩm đẹp đến tay khách hàng. Sau đây […]