Tag: In catalogue kỹ thuật số

Sử dụng in Kỹ thuật số trong thiết kế và in Catalogue

Catalogue là ấn phẩm được đặt in rất nhiều tại Nguyễn Kim bởi chúng tôi có những kỹ thuật in kỹ thuật số dành riêng cho Catalogue tạo nên ấn phẩm Catalogue chất lượng cho khách hàng. Những ưu điểm của phương pháp in kỹ thuật số Tại Nguyễn Kim – một trong những kỹ […]