Tag: In card visit tại Thanh Xuân

Thiết kế in card visit tại Thanh Xuân

Card visit ( Danh thiếp ) là một tờ giấy ghi ngắn gọn thông tin công việc của bạn một cách rõ ràng. Khi bạn trao tay một tờ card visit khách hàng ngay lập tức cảm thấy tin tưởng hơn về bạn. Là một công ty có địa chỉ tại Thanh Xuân chúng tôi […]