Tag: dịch vụ in catalogue tại Nguyễn Kim

Dịch vụ in catalogue số ít tại Nguyễn Kim

Catalogue là ấn phẩm không phải để phát đại trà như tờ rơi. Catalogue có thể dùng để trưng bày,  có thể gửi đến đối tác, khách hàng một cách trang trọng nhất, do vậy không ít các cửa hàng, công ty có nhu cầu đặt in catalogue số lượng ít. Tuy vậy dịch vụ […]